อีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย Himalayan Griffon Vulture

Photographer : © Shyam Ghate

 

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
Himalayan Griffon Vulture Gyps tenuirostris อีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย A R (extirpated); V

อีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Gyps tenuirostris คำว่า Gyps มาจากภาษากรีกคำว่า gups ซึ่งหมายถึง “แร้ง” ส่วนคำว่า tenuirostris มาจากภาษาละตินคำว่า tenuis ซึ่งหมายถึง “บาง” และคำว่า rostrum ซึ่งหมายถึง “จะงอยปาก” ดังนั้น คำว่า Gyps tenuirostris จึงหมายถึง “แร้งที่มีจะงอยปากบาง”

อีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย (Himalayan Griffon Vulture) เป็นนกขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง พบกระจายพันธุ์ในแถบเทือกเขาหิมาลัยและเอเชียกลาง ในประเทศไทยเป็นนกอพยพมาในช่วงฤดูหนาว พบได้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลักษณะ

อีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัยเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ ลำตัวยาวประมาณ 1 เมตร น้ำหนักประมาณ 5-6 กิโลกรัม ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกัน หัวและคอไม่มีขน ผิวหนังเป็นสีน้ำตาลอ่อน ขนลำตัวสีน้ำตาลอ่อน ขณะบินลำตัวสีน้ำตาลอ่อนตัดกับขนปีกบินและหางดำ แข้งและตีนสีเนื้อแกมชมพู

การกิน

อีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัยเป็นนกกินซากสัตว์ มักหากินตามซากสัตว์ที่ตายตามธรรมชาติหรือถูกล่าโดยสัตว์อื่น

การขยายพันธุ์

อีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัยจะสร้างรังบนหน้าผาหินสูง วางไข่ครั้งละ 1-2 ฟอง ไข่ฟักออกเป็นตัวประมาณ 50-60 วัน ลูกนกจะบินได้เมื่ออายุประมาณ 90-100 วัน

สถานภาพ

อีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในประเทศไทย มีสถานภาพใกล้ถูกคุกคามต่อการสูญพันธุ์ สาเหตุหลักที่ทำให้อีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัยใกล้สูญพันธุ์ คือ การล่าเพื่อเอาเนื้อและยา การใช้ยาฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายต่อนก การสูญเสียแหล่งอาหาร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการอนุรักษ์

มีมาตรการต่างๆ ในการอนุรักษ์อีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย เช่น การเฝ้าระวังและปราบปรามการล่านก การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนกชนิดนี้ และการสร้างแหล่งอาหารเทียมสำหรับนก

1

2

3

4

5

6
A : นกที่มีรายงานพบตามธรรมชาติในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา

B : นกที่ไม่มีรายงานพบในธรรมชาติเป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี

C : นกต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย และสามารถปรับตัวให้อาศัยและขยายพันธุ์ได้เองในธรรมชาติ

D : นกที่พบในธรรมชาติแต่อาจเป็นนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง

E : นกที่มีรายงานพบในอดีต แต่อาจเป็นการจำแนกชนิดผิดพลาด

F : นกที่เป็นประชากรผสมข้ามสายพันธุ์ และยังไม่มีรายงานของประชากรที่มีลักษณะแท้ตามชนิดดั้งเดิม

 

สถานภาพตามฤดูกาลของนกแต่ละชนิด

R : นกประจำถิ่น

N : นกที่อพยพเข้ามาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ (ฤดูหนาว)

B : นกที่อพยพเข้ามาทำรังวางไข่

P : นกอพยพผ่านช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

V : นกพลัดหลง มีรายงานไม่เกิน 3 ครั้ง


ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก https://ebird.org
ขอบคุณข้อมูลการกระจายพันธุ์และเสียงร้องจาก https://ebird.org

 

ใส่ความเห็น