ภาพถ่ายนกทุกชนิดที่พบในประเทศไทย

Family Zosteropidae วงศ์นกแว่นตาขาว