โครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด”

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนฯ โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้บริการยืม-คืนหนังสือ, รับบริจาคหนังสือโครงการ “หนังสือที่ฉันชอบ มอบให้คนอื่นอ่าน “, สมัครสมาชิกห้องสมุด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

Continue Reading

หมุนเวียนสื่อ สู่บ้านหนังสือชุมชน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้้โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ ได้ดำเนินการหมุนเวียนสื่อ สู่บ้านหนังสือชุมชน ณ ตำบลบ้านปิน ตำบลคือเวียง และตำบลดอกคำใต้

Continue Reading

ต้อนรับคณะครูและนักเรียน รร.ไทยรัฐวิทยา 46

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน รร.ไทยรัฐวิทยา 46 ที่เข้ามาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ของอำเภอดอกคำใต้

Continue Reading

กิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ บ้านกองแล หมู่6

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลดงสุวรรณร่วมออกหน่วยอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ บ้านกองแล หมู่6 ต.ดงสุวรรณ

Continue Reading

โครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด”

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนฯ โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ยืม-คืนหนังสือ และสมัครสมาชิกใหม่

Continue Reading

กิจกรรม “ยอดนักอ่าน” และ ” ตอบคำถาม ” ชิงรางวัล

ันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ ได้ ให้การต้อนรับ คณะครู และนักเรียน รร.อนุบาลดอกคำใต้ ที่เข้ามาใช้บริการพร้อมทั้งจัดกิจกรรม “ยอดนักอ่าน” และ ” ตอบคำถาม ” ชิงรางวัล

Continue Reading

สำรวจความต้องการหนังสือและสื่อของพ่อค้า แม่ค้า

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการหนังสือและสื่อของพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนทั่วไป ภายในตลาดสดเทศกาลเมืองดอกคำใต้

Continue Reading

กิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำปี งบประมาณ 2560

วันที่ 25 มกราคม 2560 นายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้ร่วม กิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำปี งบประมาณ 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมฯบ้านถ้ำ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Continue Reading

นิเทศการศึกษาต่อเนื่อง

วันที่ 24 มกราคม 2560 คณะกรรมการนิเทศได้นิเทศการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้
1.การจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนอาชีพ สาขาการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก ณ วัดใหม่ราษฏร์บำรุง ต.สันโค้ง
2.การจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพสาขาการติดระบบไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้น ณ กศน.ตำบลสันโค้ง
3.กลุ่มสนใจการถักผ้าคลุมไหล่ ณ ที่ทำการผญบ.หมู่ที่7 ต.สันโค้ง
4.กลุ่มสนใจการสานกระเป๋าทรงเอจากพลาสติก ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแท่นคำ ต.ห้วยลาน
5.การจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบช้นเรียนอาชีพสาขาช่างปูนเบื้องต้น ณ กศน.ตำบลดงสุวรรณ
6.กลุ่มสนใจการสานตระกร้าสี่เหลี่ยมจากพลาสติก ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ตำบลสว่างอารมณ์

Continue Reading

รับการนิเทศการสอบN-NET ภาคเรียนที่2/2559 จากคณะกรรมการสนง.กศน.จังหวัดพะเยา

วันที่ 22 มกราคม 2560 กศน.ดอกคำใต้
รับการนิเทศการสอบN-NET ภาคเรียนที่2/2559 จากคณะกรรมการสนง.กศน.จังหวัดพะเยา

Continue Reading

Load More