โครงการ “เปิดสนามกีฬา..ให้คนไทย ได้ออกกำลังกาย”

โครงการ “เปิดสนามกีฬา..ให้คนไทย ได้ออกกำลังกาย”

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายสุรพล วงศ์หวัน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดพะเยา ได้นิเทศติดตาม โครงการ “เปิดสนามกีฬา..ให้คนไทย ได้ออกกำลังกาย” และ นิเทศติดตาม กศน.ตำบลบ้านถ้ำ ณ กศน.ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา