ครูผู้สอนคนพิการกศน.อำเภอดอกคำใต้จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจวิชาการสานกระเป๋าทรงเอจากเส้นพลาสติก …

ครูผู้สอนคนพิการกศน.อำเภอดอกคำใต้จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจวิชาการสานกระเป๋าทรงเอจากเส้นพลาสติก …

ครูผู้สอนคนพิการกศน.อำเภอดอกคำใต้จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจวิชาการสานกระเป๋าทรงเอจากเส้นพลาสติก ณ ที่ทำการธนาคารหมู่ที่9ตำบลคือเวียง