โครงการ กศน.ตำบลสว่างอารมณ์เคลื่อนที่ ปี60

โครงการ กศน.ตำบลสว่างอารมณ์เคลื่อนที่ ปี60

วันที่ 28 มีนาคม 2560 นายถนอม โยวัง ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานเปิดโครงการ กศน.ตำบลสว่างอารมณ์เคลื่อนที่ ปี60 ณ อาคารพิพธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นล้านนา ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา