อาชีพระยะสั้นรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลสว่าง​อารมณ์​จัดอาชีพระยะสั้นรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ​หลักสูตรนานาน้ำพริก​ ณ​ ศูนย์​ฮอมฮัก​ (รพ.สต.สว่างอารมณ์)

Continue Reading

โครงการ กศน.ตำบลสว่างอารมณ์เคลื่อนที่ ปี60

วันที่ 28 มีนาคม 2560 นายถนอม โยวัง ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานเปิดโครงการ กศน.ตำบลสว่างอารมณ์เคลื่อนที่ ปี60 ณ อาคารพิพธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นล้านนา ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Continue Reading

วันที่ 13 มกราคม 2559 …

วันที่ 13 มกราคม 2559 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอดอกคำใต้ เยี่ยมบ้านหนังสือของชุมชน พร้อมทั้งมอบสื่อและหนังสือของตำบลบุญเกิดและตำบลสว่างอารมณ์

Continue Reading

กศน.ตำบลสว่างอารมณ์จัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง …

กศน.ตำบลสว่างอารมณ์จัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่10มี.ค. 58 ผู้เข้าร่วมกิจกรรรม 58 คน

Continue Reading