กิจกรรมกลุ่มสนใจ การสานกระเป๋าสะพายทรงเอ

กิจกรรมกลุ่มสนใจ การสานกระเป๋าสะพายทรงเอ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดยกศน.ตำบลบ้านปิน จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ การสานกระเป๋าสะพายทรงเอจากเส้นพลาสติกระหว่างวันที่ 21-22 ก.พ. 2560