โครงการชุมชนพอเพียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน …

โครงการชุมชนพอเพียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน …

โครงการชุมชนพอเพียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน วันที่ 26 พ.ค. 58 ผู้เข้าร่วม 53 คน ชาย 5 หญิง 43 ณ ที่ทำการประธานชุมชนหมู่ 2 ต.บุญเกิด