วันที่ 12 มกราคม 2559 …

วันที่ 12 มกราคม 2559 …

วันที่ 12 มกราคม 2559 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลบุญเกิดเปิดสอนหลักสูตรการถักกระเป๋าจากเชือกไหมดิ้น 40 ชม. ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม 2559 ณ ที่ทำการประธานชุมชนหมู่ 4