การพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําโดยวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น กศน. อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา

การพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําโดยวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น กศน. อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา

การพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําโดยวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น กศน. อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น