ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอดอกคำใต้ ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอดอกคำใต้ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 กศน.อำเภอดอกคำใต้ ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอดอกคำใต้ ครั้งที่ 1 / 2564 โดยที่ประชุมได้รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปิงบประมาณ 2563 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR : Self-Assessment Repot) และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปืงบประมาณ 2563 นอกจากนี้ที่ประชุมมีมิติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานกศน. อำภอดอกคำใต้ ประจำปืงบประมาณ 2564 แผนการดำเนินงานโครงการสนับสนุนคำใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำงบประมาณ 2564 และ เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรอาชีพระยะลั้นจำนวน 14 หลักสูตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *