โครงการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

วันที่ 31 มกราคม 2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลสันโค้ง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ณ กศน.ตำบลสันโค้ง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน

Continue Reading

หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ตำบลสันโค้ง

วันที่ 26 เมษายน 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้ร่วมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หรือ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Continue Reading

โครงการเรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลป่าซาง กศน.ตำบลสันโค้ง กศน.ตำบลบ้านถ้ำ และ กศน.ตำบลคือเวียง จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน ณ บ้านดงอินตา หมู่ 6 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

Continue Reading

โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลสันโค้งจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต

Continue Reading

วันที่ 23 ธันวาคม 2558 …

วันที่ 23 ธันวาคม 2558 นายถนอม โยวัง ผอ กศน.อำเภอดอกคำใต้ พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอดอกคำใต้ ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดใหม่ราษฏ์บำรุง ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีการสาธิตอาชีพการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอกคำใต้ มีผู้สนใจจำนวนมาก

Continue Reading

Load More