เหยี่ยวขาว Black-shouldered Kite

Photographer : © Manjula Mathur

 

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
Black-winged Kite Elanus caeruleus เหยี่ยวขาว A R

เหยี่ยวขาว (Black-winged Kite) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Elanus caeruleus เป็นนกล่าเหยื่อขนาดเล็กในวงศ์ Accipitridae พบได้ทั่วโลก ยกเว้นทวีปอเมริกาใต้และแอนตาร์กติกา ในประเทศไทยพบได้ทั่วไปในทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันตก

เหยี่ยวขาวมีขนาดลำตัวยาวประมาณ 35-38 เซนติเมตร ความกว้างในขณะกางปีก 80-95 เซนติเมตร หัวและลำตัวด้านล่างสีขาว ตาสีแดง แถบตาดำ ลำตัวด้านบนเทาอ่อน เห็นแถบปีกดำตรงจากหัวไหล่ชัดเจน แข้งและตีนเหลือง ขณะบินปีกยาวปลายแหลม หัวไหล่ดำ ขนปลายปีกด้านล่างดำ ปลายขนกลางปีกอาจดำหรือเทาเข้ม

ลักษณะเด่น

  • นกล่าเหยื่อขนาดเล็ก
  • หัวและลำตัวด้านล่างสีขาว
  • ตาสีแดง
  • ลำตัวด้านบนเทาอ่อน
  • แถบปีกดำตรงจากหัวไหล่ชัดเจน
  • แข้งและตีนเหลือง

ถิ่นอาศัย

พบได้ทั่วโลก ยกเว้นทวีปอเมริกาใต้และแอนตาร์กติกา ในประเทศไทยพบได้ทั่วไปในทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันตก

อาหาร

กินหนูเป็นอาหารหลัก นอกจากนี้ยังกินสัตว์ขนาดเล็กอื่นๆ เช่น นก กบ เขียด แมลง และสัตว์เลื้อยคลานอีกด้วย

สถานะ

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

1

2

3

4

5

6
A : นกที่มีรายงานพบตามธรรมชาติในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา

B : นกที่ไม่มีรายงานพบในธรรมชาติเป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี

C : นกต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย และสามารถปรับตัวให้อาศัยและขยายพันธุ์ได้เองในธรรมชาติ

D : นกที่พบในธรรมชาติแต่อาจเป็นนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง

E : นกที่มีรายงานพบในอดีต แต่อาจเป็นการจำแนกชนิดผิดพลาด

F : นกที่เป็นประชากรผสมข้ามสายพันธุ์ และยังไม่มีรายงานของประชากรที่มีลักษณะแท้ตามชนิดดั้งเดิม

 

สถานภาพตามฤดูกาลของนกแต่ละชนิด

R : นกประจำถิ่น

N : นกที่อพยพเข้ามาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ (ฤดูหนาว)

B : นกที่อพยพเข้ามาทำรังวางไข่

P : นกอพยพผ่านช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

V : นกพลัดหลง มีรายงานไม่เกิน 3 ครั้ง


ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก https://ebird.org
ขอบคุณข้อมูลการกระจายพันธุ์และเสียงร้องจาก https://ebird.org

 

ใส่ความเห็น