นกกระจ้อยวงตาแหว่ง White-spectacled Warble

Photographer : © Jainy Kuriakose

 

Photographer : © Michelle and Peter Wong

Photographer : © Rejaul Karim

 

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
White-spectacled Leaf Warbler, Allied Flycatcher Warbler, Allied Flycatcher-Warbler, Allied Warbler, White spectacled Warbler, White-spectacled Flycatcher-Warbler
Seicercus affinis นกกระจ้อยวงตาแหว่ง A V

 

Note :: พบเมื่อวันที่ 9 เดือนธันวาคม 2564 ที่ ดอยสันจุ๊ อช.ผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่

A : นกที่มีรายงานพบตามธรรมชาติในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา

B : นกที่ไม่มีรายงานพบในธรรมชาติเป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี

C : นกต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย และสามารถปรับตัวให้อาศัยและขยายพันธุ์ได้เองในธรรมชาติ

D : นกที่พบในธรรมชาติแต่อาจเป็นนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง

E : นกที่มีรายงานพบในอดีต แต่อาจเป็นการจำแนกชนิดผิดพลาด

F : นกที่เป็นประชากรผสมข้ามสายพันธุ์ และยังไม่มีรายงานของประชากรที่มีลักษณะแท้ตามชนิดดั้งเดิม

 

สถานภาพตามฤดูกาลของนกแต่ละชนิด

R : นกประจำถิ่น

N : นกที่อพยพเข้ามาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ (ฤดูหนาว)

B : นกที่อพยพเข้ามาทำรังวางไข่

P : นกอพยพผ่านช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

V : นกพลัดหลง มีรายงานไม่เกิน 3 ครั้ง

ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก https://ebird.org
ขอบคุณข้อมูลการกระจายพันธุ์และเสียงร้องจาก https://www.xeno-canto.org


White-spectacled Warbler
Phylloscopus intermedius

Sign in to see your badges

Identification

POWERED BY MERLIN

Medium-sized warbler with prominent pale “spectacles.” Extent of gray crown coloration is geographically variable; Himalayan birds average the darkest and Chinese birds the palest. Himalayan and Vietnamese birds’ dark gray crowns may recall Gray-cheeked Warbler, but both forms of White-spectacled Warbler have a much more contrasting crown pattern and bright yellow throats. White-spectacled’s eye-ring is broken at the top instead of at the back as it is in Golden-spectacled and Gray-crowned Warblers. Forages at lower levels of the forest, often making sallies after mobile prey. Breeds at medium altitudes in broadleaf hill and montane forest, with Chinese and Himalayan birds moving to lower altitudes in the non-breeding season. Song is distinctly broken and hesitant, slowly picking up as it progresses and ending with a variable trill; contains more trilling than Gray-cheeked Warbler’s song. Lower in pitch and more faltering, less accelerating, than the songs of Gray-crowned and Martens’s Warblers. Presence of any trilling components at all distinguishes this species from Bianchi’s Warbler.

POWERED BY MERLIN

Statistics

Sign in to see your stats

Weekly Bar Chart

Choose a region to view Weekly Bar Chart

Range Map


Large map

Media

Top video


View all

ใส่ความเห็น