นกปรอดสีขี้เถ้า Cinereous Bulbul

Photographer : © Amar-Singh HSS
ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
Cinereous Bulbul Hemixos cinerea นกปรอดสีขี้เถ้า A R

นกปรอดสีขี้เถ้า (Ashy Bulbul) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hemixos flavala เป็นนกชนิดหนึ่งในวงศ์นกปรอด (Pycnonotidae) พบในอนุทวีปอินเดียและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบได้ทั่วทุกภาคยกเว้นภาคใต้

นกปรอดสีขี้เถ้ามีความยาวประมาณ 17-20 เซนติเมตร ลำตัวด้านบนมีสีเทาอมน้ำตาล ลำตัวด้านล่างมีสีขาว หน้าผากและท้ายทอยมีสีดำ มีแถบสีดำพาดผ่านดวงตาและคอ ใต้คอมีสีขาว หางมีสีน้ำตาลเข้ม

นกปรอดสีขี้เถ้ามักพบอาศัยอยู่เป็นฝูงขนาดเล็กในป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ และป่าละเมาะ กินผลไม้ แมลง และสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหาร

นกปรอดสีขี้เถ้าเป็นนกประจำถิ่นและพบได้บ่อยในประเทศไทย สถานะการอนุรักษ์จัดอยู่ในระดับเป็นกังวลน้อย (Least Concern)

ลักษณะเด่น

  • ลำตัวด้านบนมีสีเทาอมน้ำตาล
  • ลำตัวด้านล่างมีสีขาว
  • หน้าผากและท้ายทอยมีสีดำ
  • มีแถบสีดำพาดผ่านดวงตาและคอ
  • ใต้คอมีสีขาว
  • หางมีสีน้ำตาลเข้ม

ถิ่นอาศัย

พบได้ทั่วทุกภาคยกเว้นภาคใต้

อาหาร

ผลไม้ แมลง และสัตว์ขนาดเล็ก

พฤติกรรม

มักพบอาศัยอยู่เป็นฝูงขนาดเล็กในป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ และป่าละเมาะ

เสียงร้อง

ร้องเป็นเสียงสูงแหลม

สถานะการอนุรักษ์

เป็นกังวลน้อย (Least Concern)

 

 

 

A : นกที่มีรายงานพบตามธรรมชาติในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา

B : นกที่ไม่มีรายงานพบในธรรมชาติเป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี

C : นกต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย และสามารถปรับตัวให้อาศัยและขยายพันธุ์ได้เองในธรรมชาติ

D : นกที่พบในธรรมชาติแต่อาจเป็นนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง

E : นกที่มีรายงานพบในอดีต แต่อาจเป็นการจำแนกชนิดผิดพลาด

F : นกที่เป็นประชากรผสมข้ามสายพันธุ์ และยังไม่มีรายงานของประชากรที่มีลักษณะแท้ตามชนิดดั้งเดิม

 

สถานภาพตามฤดูกาลของนกแต่ละชนิด

R : นกประจำถิ่น

N : นกที่อพยพเข้ามาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ (ฤดูหนาว)

B : นกที่อพยพเข้ามาทำรังวางไข่

P : นกอพยพผ่านช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

V : นกพลัดหลง มีรายงานไม่เกิน 3 ครั้ง


ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก https://ebird.org
ขอบคุณข้อมูลการกระจายพันธุ์และเสียงร้องจาก https://ebird.org

 

ใส่ความเห็น