พบ Indochinese Blue Flycatcher

พบ Indochinese Blue Flycatcher  1  ตัวบริเวณทุ่งนาบ้านหัวยดอกเข็ม ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา

ใส่ความเห็น