ภาพถ่ายนกทุกชนิดที่พบในประเทศไทย
Bird guide of thailandFamily Tytonidae วงศ์นกแสกนกชนิดใหม่นกประจำถิ่น

นกแสกทุ่งหญ้า Eastern Grass Owl

Photographer :
© Chaiyan Kasorndorkbua

นกแสกทุ่งหญ้า Eastern Grass Owl
พบที่แอ่งเชียงแสน จ. เชียงราย นกประจำถิ่นหายากชนิดนี้คาดการณ์มานานแล้วว่าน่าจะพบได้ในประเทศไทย แต่ไม่มีหลักฐานยืนยัน จนกระทั่งมีการถ่ายภาพนกแสกทุ่งหญ้าขณะบินอยู่เหนือหนองหล่ม อ. แม่จัน จ. เชียงราย โดยชัยวัฒน์ วงศ์ไชย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ หลังจากนั้นได้มีการสำรวจพบอีกอย่างน้อย ๓ แห่งในแอ่งเชียงแสน รวมทั้งพบการทำรังวางไข่ด้วย (ไชยยันต์ และคณะ 2008)  

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
Eastern Grass Owl Tyto longimembris นกแสกทุ่งหญ้า A R

ประเภทการรายงานของนกแต่ละชนิด

A : นกที่มีรายงานพบตามธรรมชาติในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา

B : นกที่ไม่มีรายงานพบในธรรมชาติเป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี

C : นกต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย และสามารถปรับตัวให้อาศัยและขยายพันธุ์ได้เองในธรรมชาติ

D : นกที่พบในธรรมชาติแต่อาจเป็นนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง

E : นกที่มีรายงานพบในอดีต แต่อาจเป็นการจำแนกชนิดผิดพลาด

F : นกที่เป็นประชากรผสมข้ามสายพันธุ์ และยังไม่มีรายงานของประชากรที่มีลักษณะแท้ตามชนิดดั้งเดิม

 

สถานภาพตามฤดูกาลของนกแต่ละชนิด

R : นกประจำถิ่น

N : นกที่อพยพเข้ามาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ (ฤดูหนาว)

B : นกที่อพยพเข้ามาทำรังวางไข่

P : นกอพยพผ่านช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

V : นกพลัดหลง มีรายงานไม่เกิน 3 ครั้ง

ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก http://www.orientalbirdimages.org

ใส่ความเห็น