นกแสกทุ่งหญ้า Eastern Grass Owl

Photographer :
© Chaiyan Kasorndorkbua
ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
Eastern Grass Owl Tyto longimembris นกแสกทุ่งหญ้า A R

Note:นกแสกทุ่งหญ้า Eastern Grass Owl
พบที่แอ่งเชียงแสน จ. เชียงราย นกประจำถิ่นหายากชนิดนี้คาดการณ์มานานแล้วว่าน่าจะพบได้ในประเทศไทย แต่ไม่มีหลักฐานยืนยัน จนกระทั่งมีการถ่ายภาพนกแสกทุ่งหญ้าขณะบินอยู่เหนือหนองหล่ม อ. แม่จัน จ. เชียงราย โดยชัยวัฒน์ วงศ์ไชย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 หลังจากนั้นได้มีการสำรวจพบอีกอย่างน้อย 3 แห่งในแอ่งเชียงแสน รวมทั้งพบการทำรังวางไข่ด้วย (ไชยยันต์ และคณะ 2008)

นกแสกทุ่งหญ้า (Eastern Grass Owl) เป็นนกล่าเหยื่อกลางคืนชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์นกแสก (Tytonidae) มีรูปร่างและลักษณะคล้ายนกแสกบ้าน (Barn Owl) แต่มีขนาดเล็กกว่า ลำตัวยาวประมาณ 40 เซนติเมตร หัวและคอมีสีน้ำตาลแกมเหลือง อกและท้องมีสีขาว ลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาลเข้ม ปีกสีขาว หางยาว ปากแหลมยาว และขายาว

นกแสกทุ่งหญ้ามีถิ่นอาศัยตามทุ่งหญ้าและพื้นที่ชุ่มน้ำ พบได้ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับในประเทศไทยพบได้เฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง พบได้บ่อยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

นกแสกทุ่งหญ้าเป็นนกที่กินสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหาร เช่น หนู กระรอก นกขนาดเล็ก และสัตว์เลื้อยคลาน มักหากินในเวลากลางคืน โดยเกาะนิ่งอยู่บนต้นไม้หรือเสาไฟฟ้า แล้วคอยจ้องมองหาเหยื่อ เมื่อพบเหยื่อก็จะโฉบลงมาจับอย่างรวดเร็ว

นกแสกทุ่งหญ้าเป็นนกที่หายากในประเทศไทย จากการสำรวจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่านกแสกทุ่งหญ้ามีสถานภาพเป็นนกที่ใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable)

สาเหตุที่ทำให้นกแสกทุ่งหญ้าใกล้สูญพันธุ์ เกิดจากการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัย และการล่าเพื่อเอาขนและไข่

ลักษณะเด่นของนกแสกทุ่งหญ้าที่แตกต่างจากนกแสกบ้านคือ

  • มีขนาดลำตัวที่เล็กกว่า
  • หัวและคอมีสีน้ำตาลแกมเหลือง
  • อกและท้องมีสีขาว
  • ลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาลเข้ม
  • ปีกสีขาว
  • หางยาว
  • ปากแหลมยาว
  • ขายาว

พฤติกรรมการหากินของนกแสกทุ่งหญ้า

นกแสกทุ่งหญ้าเป็นนกที่หากินในเวลากลางคืน โดยเกาะนิ่งอยู่บนต้นไม้หรือเสาไฟฟ้า แล้วคอยจ้องมองหาเหยื่อ เมื่อพบเหยื่อก็จะโฉบลงมาจับอย่างรวดเร็ว เหยื่อของนกแสกทุ่งหญ้าได้แก่ หนู กระรอก นกขนาดเล็ก และสัตว์เลื้อยคลาน

การผสมพันธุ์ของนกแสกทุ่งหญ้า

นกแสกทุ่งหญ้าจะผสมพันธุ์ในช่วงฤดูหนาว โดยตัวผู้จะเป็นผู้สร้างรัง โดยนำกิ่งไม้มาวางซ้อนกันเป็นรัง ไข่มีสีขาว วางไข่ครั้งละ 2-4 ฟอง ระยะเวลาฟักไข่ประมาณ 28-30 วัน โดยตัวเมียจะเป็นผู้ฟักไข่

สถานภาพการอนุรักษ์ของนกแสกทุ่งหญ้า

นกแสกทุ่งหญ้าเป็นนกที่หายากในประเทศไทย จากการสำรวจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่านกแสกทุ่งหญ้ามีสถานภาพเป็นนกที่ใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) สาเหตุที่ทำให้นกแสกทุ่งหญ้าใกล้สูญพันธุ์ เกิดจากการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัย

 

1
2
3
4
5

 

A : นกที่มีรายงานพบตามธรรมชาติในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา

B : นกที่ไม่มีรายงานพบในธรรมชาติเป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี

C : นกต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย และสามารถปรับตัวให้อาศัยและขยายพันธุ์ได้เองในธรรมชาติ

D : นกที่พบในธรรมชาติแต่อาจเป็นนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง

E : นกที่มีรายงานพบในอดีต แต่อาจเป็นการจำแนกชนิดผิดพลาด

F : นกที่เป็นประชากรผสมข้ามสายพันธุ์ และยังไม่มีรายงานของประชากรที่มีลักษณะแท้ตามชนิดดั้งเดิม

 

สถานภาพตามฤดูกาลของนกแต่ละชนิด

R : นกประจำถิ่น

N : นกที่อพยพเข้ามาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ (ฤดูหนาว)

B : นกที่อพยพเข้ามาทำรังวางไข่

P : นกอพยพผ่านช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

V : นกพลัดหลง มีรายงานไม่เกิน 3 ครั้ง


ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก https://ebird.org
ขอบคุณข้อมูลการกระจายพันธุ์และเสียงร้องจาก https://ebird.org

ใส่ความเห็น