นกเด้าลมแม่น้ำโขง Mekong Wagtail

Photographer : © Ayuwat Jearwattanakanok

นกเด้าลมแม่น้ำโขง Mekong Wagtail

(บันทึกการพบครั้งแรก) นกชนิดใหม่ของโลก พบในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ในกัมพูชาด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ลาวตอนใต้ และไทยตามแนวชายแดนด้านตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ใน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ โดย วิลเลียม ดัคเวิร์ท (William Duckworth) เพอร์ อัลสตรอม (Per Alstrom) และคณะ และวิเคราะห์ว่าเป็นนกชนิดใหม่ไว้ใน Bulletin of the British Ornithologist’s Club ซึ่งได้รายงานไว้ใน Cambodia Bird News ฉบับที่ ๗ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๔

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
Mekong Wagtail Motacilla samveasnae นกเด้าลมแม่น้ำโขง A R

ประเภทการรายงานของนกแต่ละชนิด

A : นกที่มีรายงานพบตามธรรมชาติในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา

B : นกที่ไม่มีรายงานพบในธรรมชาติเป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี

C : นกต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย และสามารถปรับตัวให้อาศัยและขยายพันธุ์ได้เองในธรรมชาติ

D : นกที่พบในธรรมชาติแต่อาจเป็นนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง

E : นกที่มีรายงานพบในอดีต แต่อาจเป็นการจำแนกชนิดผิดพลาด

F : นกที่เป็นประชากรผสมข้ามสายพันธุ์ และยังไม่มีรายงานของประชากรที่มีลักษณะแท้ตามชนิดดั้งเดิม

 

สถานภาพตามฤดูกาลของนกแต่ละชนิด

R : นกประจำถิ่น

N : นกที่อพยพเข้ามาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ (ฤดูหนาว)

B : นกที่อพยพเข้ามาทำรังวางไข่

P : นกอพยพผ่านช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

V : นกพลัดหลง มีรายงานไม่เกิน 3 ครั้ง

ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก http://www.orientalbirdimages.org
ขอบคุณข้อมูลการกระจายพันธุ์และเสียงร้องจาก https://www.xeno-canto.org

ใส่ความเห็น