นกแอ่นพันธุ์ยูเรเชีย Common Swift

Photographer : © Yann Muzika

นกแอ่นพันธุ์ยูเรเชีย Common Swift
พบและถ่ายภาพครั้งแรก 1 ตัว ที่เขาดินสอ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 57 โดย Andrew Pierce คุณชื่นชม หังสสูต และคุณเกษตร สุเตชะ
ได้รับการยืนยันว่าเป็นนกแอ่นชนิดนี้ โดย Paul Leader ผู้เชียวชาญเรื่องนกในภูมิภาคเอเชีย

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
Common Swift Apus apus นกแอ่นพันธุ์ยูเรเชีย A N

 

ประเภทการรายงานของนกแต่ละชนิด

A : นกที่มีรายงานพบตามธรรมชาติในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา

B : นกที่ไม่มีรายงานพบในธรรมชาติเป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี

C : นกต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย และสามารถปรับตัวให้อาศัยและขยายพันธุ์ได้เองในธรรมชาติ

D : นกที่พบในธรรมชาติแต่อาจเป็นนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง

E : นกที่มีรายงานพบในอดีต แต่อาจเป็นการจำแนกชนิดผิดพลาด

F : นกที่เป็นประชากรผสมข้ามสายพันธุ์ และยังไม่มีรายงานของประชากรที่มีลักษณะแท้ตามชนิดดั้งเดิม

 

สถานภาพตามฤดูกาลของนกแต่ละชนิด

R : นกประจำถิ่น

N : นกที่อพยพเข้ามาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ (ฤดูหนาว)

B : นกที่อพยพเข้ามาทำรังวางไข่

P : นกอพยพผ่านช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

V : นกพลัดหลง มีรายงานไม่เกิน 3 ครั้ง

ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก http://www.orientalbirdimages.org

ใส่ความเห็น