ห่านหน้าผากขาว Greater White-fronted Goose

Photographer : ©Subhadeep Ghosh

ห่านหน้าผากขาว Greater White-fronted Goose

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
Greater White-fronted Goose Anser albifrons ห่านหน้าผากขาว
ห่านหน้าผากขาวใหญ่
A V

ประเภทการรายงานของนกแต่ละชนิด
A : นกที่มีรายงานพบตามธรรมชาติในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา

สถานภาพตามฤดูกาลของนกแต่ละชนิด
V : นกพลัดหลง มีรายงานไม่เกิน 3 ครั้ง

ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก http://www.orientalbirdimages.org

ใส่ความเห็น