เหยี่ยวทะเลทรายขายาว Long-legged Buzzard

Photographer :  มงคล แก้วเทพ  Mongkol keawtep

Note:: Long-legged Buzzard เหยี่ยวทะเลทรายขายาว
พบครั้งแรกวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 โดยคุณมงคล แก้วเทพ ที่บ้านห้วยดอกเข็ม ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา
ต่อมาวันที่20 ตุลาคม 2558 คุณธรรมรัตณ์ ก้าวสมบัติ ได้พบนกวัยเด็กที่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
วันที่ 29 ตุลาคม 2558 คุณทวีวัฒน์สุปินธรรม ได้ถ่ายภาพนกเต็มวัยอีกหนึ่งตัวในบริเวณใกล้เคียง
นกตัวเดิมถูกพบอีกครั้งบริเวณ อ.หางดง โดยคุณอภิสิทธิ์ วิไลจิตต์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 แสดงให้เห็นว่าเหยี่ยวชนิดนี้มีพื้นที่หาอาหารที่กว้างมากทีเดียว

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
Long-legged Buzzard Buteo rufinus เหยี่ยวทะเลทรายขายาว A N

 

 

 

A : นกที่มีรายงานพบตามธรรมชาติในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา

B : นกที่ไม่มีรายงานพบในธรรมชาติเป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี

C : นกต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย และสามารถปรับตัวให้อาศัยและขยายพันธุ์ได้เองในธรรมชาติ

D : นกที่พบในธรรมชาติแต่อาจเป็นนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง

E : นกที่มีรายงานพบในอดีต แต่อาจเป็นการจำแนกชนิดผิดพลาด

F : นกที่เป็นประชากรผสมข้ามสายพันธุ์ และยังไม่มีรายงานของประชากรที่มีลักษณะแท้ตามชนิดดั้งเดิม

 

สถานภาพตามฤดูกาลของนกแต่ละชนิด

R : นกประจำถิ่น

N : นกที่อพยพเข้ามาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ (ฤดูหนาว)

B : นกที่อพยพเข้ามาทำรังวางไข่

P : นกอพยพผ่านช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

V : นกพลัดหลง มีรายงานไม่เกิน 3 ครั้ง


ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก https://ebird.org
ขอบคุณข้อมูลการกระจายพันธุ์และเสียงร้องจาก https://ebird.org

 

ใส่ความเห็น