ภาพถ่ายนกทุกชนิดที่พบในประเทศไทย
Bird guide of thailandFamily Muscicapidae วงศ์นกจับแมลงนกชนิดใหม่

นกเขนน้อยอกเพลิง Firethroat

Photographer : © Chaiyan Kasorndorkbua

นกเขนน้อยอกเพลิง Firethroat พบที่จังหวัดเชียงราย
นกเขนน้อยอกเพลิง Firethroat เป็นนกอพยพพลัดหลงเข้ามา

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
Firethroat Calliope pectardens นกเขนน้อยอกเพลิง A V


ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก http://www.orientalbirdimages.org

ใส่ความเห็น