นกคัคคูขาวดำ Pied Cuckoo Clamator jacobinus

Photographer : © Wasantha P Dissanayake

ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก http://www.orientalbirdimages.org
แหล่งอ้างอิง: หนังสือนกในเมืองไทย รศ.โอภาส ขอบเขตต์

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
Pied Cuckoo Clamator jacobinus นกคัคคูขาวดำ
นกคัดคูด่าง
A B, N

ชื่ออื่น นกดัดคูหงอนด่างดำขาว, Black-and-White Cuckoo
นกดัดคูขาวดำ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Clamator jacobinus ชื่อชนิดดัดแปลงจากคำที่ใช้เรียกนักบวชนิกายโรมันคาทอลิก คือ Jacobin หรือ Dominican friars ซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้สีดำและสีขาว ชื่อชนิดจึงมีความหมายว่า “นกที่มีสีดำและสีขาว” นกคัดคูขาวดำพบครั้งแรกที่ชายฝั่ง Coromandel ในประเทศอินเดีย นกดัดคูขาวดำมีกระจายพันธุ์ในแอฟริกา อิหร่านอินเดีย พม่า จีนด้านตะวันตก และไทย
สถานภาพ นกคัดดูด่งเป็นนกที่อพยพมาผสมพันธุ์วางไข่ในประเทศไทยช่วงฤดูฝน หายาก และปริมาณน้อย พบเฉพาะทางภาคตะวันตกบางแห่ง
กฎหมายจัดนกดัดคูขาวดำเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

 

ประเภทการรายงานของนกแต่ละชนิด

A : นกที่มีรายงานพบตามธรรมชาติในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา

B : นกที่ไม่มีรายงานพบในธรรมชาติเป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี

C : นกต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย และสามารถปรับตัวให้อาศัยและขยายพันธุ์ได้เองในธรรมชาติ

D : นกที่พบในธรรมชาติแต่อาจเป็นนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง

E : นกที่มีรายงานพบในอดีต แต่อาจเป็นการจำแนกชนิดผิดพลาด

F : นกที่เป็นประชากรผสมข้ามสายพันธุ์ และยังไม่มีรายงานของประชากรที่มีลักษณะแท้ตามชนิดดั้งเดิม

 

สถานภาพตามฤดูกาลของนกแต่ละชนิด

R : นกประจำถิ่น

N : นกที่อพยพเข้ามาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ (ฤดูหนาว)

B : นกที่อพยพเข้ามาทำรังวางไข่

P : นกอพยพผ่านช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

V : นกพลัดหลง มีรายงานไม่เกิน 3 ครั้ง

ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก http://www.orientalbirdimages.org

ใส่ความเห็น