นกจมูกหลอดหางพลั่ว Wedge-tailed Shearwater

Photographer : © Praveen Elaydath Sasidharan

นกจมูกหลอดหางพลั่ว Wedge-tailed Shearwater Puffinus pacificus พบ ๑ ตัว นอนอยู่ในนาเกลือ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๓ โดย สุชาติ แดงพยนต์ แต่ขณะนั้นยังจำแนกชนิดไม่ได้ จนกระทั่งในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๓ เมื่อ ฟิลลิป ดี ราวด์ (Philip D. Round) ได้มาเห็นนกตัวนี้ จึงจำแนกได้ว่าเป็นนกชนิดนี้และได้ถ่ายภาพไว้

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
Wedge-tailed Shearwater Ardenna pacifica นกจมูกหลอดหางพลั่ว A N

ประเภทการรายงานของนกแต่ละชนิด

A : นกที่มีรายงานพบตามธรรมชาติในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา

B : นกที่ไม่มีรายงานพบในธรรมชาติเป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี

C : นกต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย และสามารถปรับตัวให้อาศัยและขยายพันธุ์ได้เองในธรรมชาติ

D : นกที่พบในธรรมชาติแต่อาจเป็นนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง

E : นกที่มีรายงานพบในอดีต แต่อาจเป็นการจำแนกชนิดผิดพลาด

F : นกที่เป็นประชากรผสมข้ามสายพันธุ์ และยังไม่มีรายงานของประชากรที่มีลักษณะแท้ตามชนิดดั้งเดิม

 

สถานภาพตามฤดูกาลของนกแต่ละชนิด

R : นกประจำถิ่น

N : นกที่อพยพเข้ามาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ (ฤดูหนาว)

B : นกที่อพยพเข้ามาทำรังวางไข่

P : นกอพยพผ่านช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

V : นกพลัดหลง มีรายงานไม่เกิน 3 ครั้ง

ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก http://orientalbirdimages.org

ใส่ความเห็น