เป็ดหางยาว Long-tailed Duck

Photographer : © Mohit Kumar Ghatak

 

(บันทึกการพบครั้งแรก) เป็ดหางยาว Long-tailed Duck พบนกตัวผู้ปีแรก เมื่อวันที่  6 มกราคม พ.ศ. 2551 (ดาวรุ่ง ดามลามาจักร, มิค เดวี่ส์ และเดฟ ซาเจนท์) จนถึงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2551 (บุญพบ กันศรีเวียง) โดยก่อนหน้านั้นมีหลายคนพบมาตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550 แต่ไม่สามารถจำแนกชนิดได้

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
Long-tailed Duck Clangula hyemalis เป็ดหางยาว A V


ประเภทการรายงานของนกแต่ละชนิด

A : นกที่มีรายงานพบตามธรรมชาติในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา

B : นกที่ไม่มีรายงานพบในธรรมชาติเป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี

C : นกต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย และสามารถปรับตัวให้อาศัยและขยายพันธุ์ได้เองในธรรมชาติ

D : นกที่พบในธรรมชาติแต่อาจเป็นนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง

E : นกที่มีรายงานพบในอดีต แต่อาจเป็นการจำแนกชนิดผิดพลาด

F : นกที่เป็นประชากรผสมข้ามสายพันธุ์ และยังไม่มีรายงานของประชากรที่มีลักษณะแท้ตามชนิดดั้งเดิม

 

สถานภาพตามฤดูกาลของนกแต่ละชนิด

R : นกประจำถิ่น

N : นกที่อพยพเข้ามาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ (ฤดูหนาว)

B : นกที่อพยพเข้ามาทำรังวางไข่

P : นกอพยพผ่านช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

V : นกพลัดหลง มีรายงานไม่เกิน 3 ครั้ง


ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก https://ebird.org

ใส่ความเห็น