เป็ดหงส์ Knob-billed Duck

Photographer : © Arijit Banerjee

 

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
Knob-billed Duck Sarkidiornis melanotos เป็ดหงส์ A R (N?)

เป็ดหงษ์ (Comb Duck) เป็นเป็ดป่าขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tadorna cristata จัดอยู่ในวงศ์ Anatidae (วงศ์เป็ด) มีลำตัวยาวประมาณ 76 เซนติเมตร มีจะงอยปากสีดำ แถบบนปีกมีสีบรอนซ์สะดุดตา เป็ดตัวผู้มีส่วนหลังสีดำเหลือบสีเขียวแกมฟ้าและสีม่วง ส่วนหัวและลำคอสีขาว มีจุดประสีดำ ในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้มีจะแผ่นหนังเป็นหงอนรูปครึ่งวงกลม​และจะขยายใหญ่มากกว่าในช่วงปกติ

เป็ดหงษ์มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบกระจายพันธุ์ตั้งแต่อินเดีย จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงอินโดนีเซีย มักอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำที่มีพืชปกคลุม เช่น ป่าชายเลน ป่าดิบชื้น ป่าไผ่ หนองน้ำ บึง เป็นต้น

เป็ดหงษ์เป็นเป็ดที่ว่ายน้ำเก่ง สามารถดำน้ำหาอาหารได้ โดยอาหารหลักของเป็ดหงษ์คือ พืชน้ำ เมล็ดพืช แมลง สัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่น กุ้ง ปู เป็นต้น

เป็ดหงษ์เป็นนกที่ออกลูกเป็นไข่ วางไข่ครั้งละ 8-12 ฟอง ไข่มีสีขาว ใช้เวลาฟักไข่ประมาณ 28 วัน ลูกเป็ดจะออกจากไข่เป็นตัวอ่อนที่มีขนคลุมตัว สามารถว่ายน้ำและหาอาหารได้ด้วยตัวเอง

เป็ดหงษ์เป็นเป็ดป่าหายากชนิดหนึ่ง สถานภาพปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) ตามบัญชีแดงของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)

สำหรับประเทศไทย เป็ดหงษ์เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

1
2
3
4
5
เสียงร้อง
6
A : นกที่มีรายงานพบตามธรรมชาติในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา

B : นกที่ไม่มีรายงานพบในธรรมชาติเป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี

C : นกต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย และสามารถปรับตัวให้อาศัยและขยายพันธุ์ได้เองในธรรมชาติ

D : นกที่พบในธรรมชาติแต่อาจเป็นนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง

E : นกที่มีรายงานพบในอดีต แต่อาจเป็นการจำแนกชนิดผิดพลาด

F : นกที่เป็นประชากรผสมข้ามสายพันธุ์ และยังไม่มีรายงานของประชากรที่มีลักษณะแท้ตามชนิดดั้งเดิม

 

สถานภาพตามฤดูกาลของนกแต่ละชนิด

R : นกประจำถิ่น

N : นกที่อพยพเข้ามาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ (ฤดูหนาว)

B : นกที่อพยพเข้ามาทำรังวางไข่

P : นกอพยพผ่านช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

V : นกพลัดหลง มีรายงานไม่เกิน 3 ครั้ง


ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก https://ebird.org
ขอบคุณข้อมูลการกระจายพันธุ์และเสียงร้องจาก https://ebird.org

 

ใส่ความเห็น