นกเป็ดพม่า Ruddy Shelduck

Photographer : © Santanu Chatterjee

 

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea เป็ดพม่า A N

เป็ดพม่า  (Ruddy shelduck) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tadorna ferruginea เป็นนกชนิดหนึ่งในวงศ์เป็ด (Anatidae) พบกระจายพันธุ์ในทวีปยุโรป เอเชีย และแอฟริกา ในประเทศไทยพบได้เฉพาะในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น โดยมักพบตามแม่น้ำขนาดใหญ่ เช่น แม่น้ำโขง นาเกลือ ตามชายทะเล และบึง

เป็ดพม่าเป็นนกขนาดใหญ่ ความยาวลำตัวประมาณ 61-67 เซนติเมตร ลักษณะทั่วไปคล้ายห่าน ขนมีสีน้ำตาลแกมแดงหรือส้มเป็นหลัก ตัวผู้มีสร้อยรอบคอสีดำ ตัวเมียมีใบหน้านวลมากกว่า แต่ตัวเล็กกว่าตัวผู้

เป็ดพม่าเป็นนกอพยพ ในช่วงฤดูหนาวจะอพยพมาอาศัยในเขตร้อนและเขตอบอุ่นของเอเชียและยุโรป โดยมักอพยพมาในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ตัวผู้จะสร้างรังบนพื้นดินในบริเวณที่มีพืชพรรณหนาแน่น ตัวเมียจะวางไข่ครั้งละประมาณ 6-12 ฟอง ใช้เวลาฟักไข่ประมาณ 23-25 วัน ลูกเป็ดจะฟักออกจากไข่ได้พร้อม ๆ กัน

เป็ดพม่าเป็นนกกินพืชและสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหาร อาหารหลักได้แก่ ปลา กุ้ง หอย สาหร่าย ดีปลีน้ำ แหน และเมล็ดธัญพืชกินพืชต่าง ๆ

สถานภาพการอนุรักษ์ของเป็ดพม่าในประเทศไทยจัดอยู่ในระดับ สัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535A : นกที่มีรายงานพบตามธรรมชาติในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา

B : นกที่ไม่มีรายงานพบในธรรมชาติเป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี

C : นกต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย และสามารถปรับตัวให้อาศัยและขยายพันธุ์ได้เองในธรรมชาติ

D : นกที่พบในธรรมชาติแต่อาจเป็นนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง

E : นกที่มีรายงานพบในอดีต แต่อาจเป็นการจำแนกชนิดผิดพลาด

F : นกที่เป็นประชากรผสมข้ามสายพันธุ์ และยังไม่มีรายงานของประชากรที่มีลักษณะแท้ตามชนิดดั้งเดิม

 

สถานภาพตามฤดูกาลของนกแต่ละชนิด

R : นกประจำถิ่น

N : นกที่อพยพเข้ามาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ (ฤดูหนาว)

B : นกที่อพยพเข้ามาทำรังวางไข่

P : นกอพยพผ่านช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

V : นกพลัดหลง มีรายงานไม่เกิน 3 ครั้ง


ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก https://ebird.org
ขอบคุณข้อมูลการกระจายพันธุ์และเสียงร้องจาก https://ebird.org

 

ใส่ความเห็น