นกเป็ดก่า White-winged Duck

Photographer : © Jainy Kuriakose

 

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
White-winged Duck Asarcornis scutulata เป็ดก่า A R

เป็ดก่า (White-winged Duck) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Asarcornis scutulata เป็นนกชนิดหนึ่งในวงศ์นกเป็ดน้ำ (Anatidae) เป็นนกเป็ดน้ำขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง พบกระจายพันธุ์ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบได้ทุกภาค แต่พบมากทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลักษณะ

เป็ดก่าเป็นนกขนาดใหญ่ ความยาวลำตัวประมาณ 76 เซนติเมตร ตัวผู้และตัวเมียมีสีสันแตกต่างกัน ตัวผู้มีลักษณะเด่นคือหัวสีดำ ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลเข้ม ลำตัวด้านล่างสีขาว มีแผ่นสีขาวบริเวณหัวปีก ซึ่งเห็นได้ชัดทั้งในระหว่างเกาะพักและขณะบิน ตัวเมียมีสีน้ำตาลโดยรวมมีโทนสีเข้มกว่าตัวผู้

พฤติกรรม

เป็ดก่าเป็นนกประจำถิ่นที่พบได้ในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น หนอง บึง แม่น้ำ ทะเลสาบ เป็นต้น มักพบเป็นฝูงเล็ก ๆ 5-6 ตัว ออกหากินในเวลากลางคืนและกลับสู่ถิ่นที่อยู่ในเวลารุ่งเช้า โดยมักจะจับกิ่งไม้สูง ๆ ใช้เป็นที่หลับนอน

เป็ดก่าเป็นนกกินพืชเป็นอาหารหลัก ได้แก่ พืชน้ำต่าง ๆ เช่น แหน สาหร่าย หญ้าน้ำ และเมล็ดพืช

สถานภาพ

เป็ดก่ามีสถานภาพเป็น สัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535A : นกที่มีรายงานพบตามธรรมชาติในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา

B : นกที่ไม่มีรายงานพบในธรรมชาติเป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี

C : นกต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย และสามารถปรับตัวให้อาศัยและขยายพันธุ์ได้เองในธรรมชาติ

D : นกที่พบในธรรมชาติแต่อาจเป็นนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง

E : นกที่มีรายงานพบในอดีต แต่อาจเป็นการจำแนกชนิดผิดพลาด

F : นกที่เป็นประชากรผสมข้ามสายพันธุ์ และยังไม่มีรายงานของประชากรที่มีลักษณะแท้ตามชนิดดั้งเดิม

 

สถานภาพตามฤดูกาลของนกแต่ละชนิด

R : นกประจำถิ่น

N : นกที่อพยพเข้ามาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ (ฤดูหนาว)

B : นกที่อพยพเข้ามาทำรังวางไข่

P : นกอพยพผ่านช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

V : นกพลัดหลง มีรายงานไม่เกิน 3 ครั้ง


ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก https://ebird.org
ขอบคุณข้อมูลการกระจายพันธุ์และเสียงร้องจาก https://ebird.org

 

ใส่ความเห็น