ภาพถ่ายนกทุกชนิดที่พบในประเทศไทย
Bird guide of thailandFamily Muscicapidae วงศ์นกจับแมลงนกชนิดใหม่นกประจำถิ่น

นกจับแมลงคอสีฟ้าสด Malaysian Blue Flycatcher

Photographer : © Jay Tan

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
Malaysian Blue Flycatcher Cyornis turcosus นกจับแมลงคอสีฟ้าสด A R


ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก http://www.orientalbirdimages.org

ใส่ความเห็น