นกโจรสลัดใหญ่ Great Frigatebird

Photographer : © Cherry Wong
ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
Great Frigatebird Fregata minor นกโจรสลัดใหญ่ A N

นกโจรสลัดใหญ่ นกทะเลขนาดใหญ่ในวงศ์นกโจรสลัด มีถิ่นอาศัยในเขตร้อนทั่วโลก นกโจรสลัดใหญ่มีความยาวประมาณ 90-114 เซนติเมตร เมื่อกางปีกแล้ววัดความยาวจากปลายปีกทั้งสองข้างได้ถึง 2.17-2.44 เมตร

นกโจรสลัดใหญ่มีลำตัวสีดำทั้งตัว เพศผู้จะมีถุงหนังสีแดงที่คอ เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ มันจะพองถุงลมออกมาให้ใหญ่ที่สุดเพื่อเรียกความสนใจจากตัวเมีย นกโจรสลัดใหญ่เป็นนกที่หากินตามทะเล กินอาหารจำพวกปลา กุ้ง หอย เต่าทะเล เป็นต้น

นกโจรสลัดใหญ่เป็นนกนักล่าที่เก่งมาก พวกมันสามารถบินได้นานหลายวันโดยไม่ต้องลงพื้นดิน นกโจรสลัดใหญ่มักหากินโดยการโฉบเหยื่อจากน้ำ หรือขโมยเหยื่อจากนกทะเลชนิดอื่น

สถานภาพการอนุรักษ์ของนกโจรสลัดใหญ่จัดอยู่ในระดับ Least Concern (LC) หรือมีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

 

1
2
3
4
5

ประเภทการรายงานของนกแต่ละชนิด

A : นกที่มีรายงานพบตามธรรมชาติในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา

B : นกที่ไม่มีรายงานพบในธรรมชาติเป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี

C : นกต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย และสามารถปรับตัวให้อาศัยและขยายพันธุ์ได้เองในธรรมชาติ

D : นกที่พบในธรรมชาติแต่อาจเป็นนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง

E : นกที่มีรายงานพบในอดีต แต่อาจเป็นการจำแนกชนิดผิดพลาด

F : นกที่เป็นประชากรผสมข้ามสายพันธุ์ และยังไม่มีรายงานของประชากรที่มีลักษณะแท้ตามชนิดดั้งเดิม

 

สถานภาพตามฤดูกาลของนกแต่ละชนิด

R : นกประจำถิ่น

N : นกที่อพยพเข้ามาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ (ฤดูหนาว)

B : นกที่อพยพเข้ามาทำรังวางไข่

P : นกอพยพผ่านช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

V : นกพลัดหลง มีรายงานไม่เกิน 3 ครั้ง


ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก https://ebird.org

 

ใส่ความเห็น