การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1/2562

วันที่ 11 มกราคม 2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้

Continue Reading

กิจกรรมงานวันเด็กแห่ง ประจำปี 2562

12 มกราคม 2562
กศน. อำเภอดอกคำใต้
จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่ง ประจำปี 2562
ณ อบต. ดอนศรีชุม และมอบหมายให้ กศน. ตำบลในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับ อปท. ทุกแห่ง

Continue Reading

Load More