กศน.อำเภอดอกคำใต้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558