กศน.ตำบลดอนศรีชุม …

กศน.ตำบลดอนศรีชุม …

กศน.ตำบลดอนศรีชุม
จัด กศ. ต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ
วิชาการสานกล่องเอนกประสงค์จากเส้นพลาสติก จำนวน 3 ชั่วโมง
ณ บ้านเลขที่ 42 หมู่ 3 ตำบลดอนศรีชุม