โครงการ “กระจายสื่อ สู่ กศน.ตำบล อำเภอดอกคำใต้”

โครงการ “กระจายสื่อ สู่ กศน.ตำบล อำเภอดอกคำใต้”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ ได้ดำเนินการหมุนเวียนสื่อ ตามโครงการ “กระจายสื่อ สู่ กศน.ตำบล อำเภอดอกคำใต้” ณ กศน.ตำบลดอนศรีชุม, ตำบลสันโค้ง, ตำบลป่าซาง และตำบลห้วยลาน