โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดยกศน. ตำบลดอนศรีชุมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์