กลุ่มสนใจการสานกระเป๋าทรงเอ

กลุ่มสนใจการสานกระเป๋าทรงเอ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลหนองหล่มจัดอาชีพกลุ่มสนใจการสานกระเป๋าทรงเอ