กิจกรรมสอนเสริมคณิตศาสตร์ระดับมัถยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมสอนเสริมคณิตศาสตร์ระดับมัถยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดยกศนตำบลหนองหล่มจัดกิจกรรมสอนเสริมคณิตศาสตร์ระดับมัถยมศึกษาตอนปลาย