กิจกรรมกลุ่มสนใจ การสานตะกร้าทรงเอ

กิจกรรมกลุ่มสนใจ การสานตะกร้าทรงเอ

วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560กศน.ตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ การสานตะกร้าทรงเอ ณ กศน.ตำบลหนองหล่ม