วันที่ 21 ธันวาคม 2558 …

วันที่ 21 ธันวาคม 2558 …

วันที่ 21 ธันวาคม 2558 นายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้พร้อมด้วยนายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ พร้อมบุคลากรร่วมประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอดอกคำใต้