โครงการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ชุมชน

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ชุมชน

วันที่ 31 มกราคม 2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ชุมชนตำบลหนองหล่ม ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลหนองหล่ม มีผู้เข้าร่วม จำนวน 25 คน