การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1/2562

วันที่ 11 มกราคม 2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้