นกไต่ไม้ท้องสีเม็ดมะขาม Chestnut-bellied Nuthatch

นกไต่ไม้ท้องสีเม็ดมะขาม Chestnut-bellied Nuthatch
   
ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก http://orientalbirdimages.org/search.php?action=searchresult&Bird_ID=2625

ใส่ความเห็น