นกกระจิบหญ้าอกเทา Grey-breasted Prinia

นกกระจิบหญ้าอกเทา Grey-breasted Prinia
   
ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก http://orientalbirdimages.org/search.php?action=searchresult&Bird_ID=2055

ใส่ความเห็น