นกกระจาบธรรมดา Baya Weaver

นกกระจาบธรรมดา Baya Weaver
   
ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก http://orientalbirdimages.org/search.php?action=searchresult&Bird_ID=2063

ใส่ความเห็น