นกกระจาบทอง Asian Golden Weaver

นกกระจาบทอง Asian Golden Weaver
   
ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก http://orientalbirdimages.org/search.php?action=searchresult&Bird_ID=2062

ใส่ความเห็น