พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พีะบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้พร้อมบุคลากรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พีะบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมอำเภอดอกคำใต้

Read More

โครงการ “อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ “อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่” โดยมีกิจกรรม
– ส่งเสริมอาชีพ “การประดิษฐ์ตุ๊กตาการบูร”
– กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้
ณ วัดจำปาหลวง หมู่ที่ 6 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

Read More

กศน.อำเภอดอกคำใต้.ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์. …

กศน.อำเภอดอกคำใต้.ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์. บำรุงสุข. สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน. จังหวัดพะเยา. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง. ตำบลคือเวียง. อ.ดอกคำใต้ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นประธานเปิดโครงการ

Read More

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 …

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 กศน.อำเภอดอกคำใต้ โดย นายถนอม โยวัง ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า “โคร
การทำความดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สวนรุกขชาติบ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

Read More

ทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

นายถนอม โยวัง ผอ.กศน.อ.ดอกคำใต้ หัวหน้าทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลดอนศรีชุม
จัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านนาหลิม หมู่ที่ 7

Read More

โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร “พื้นฐานยุวกาชาด”

ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.อำเภอดอกคำใต้จัดกิจกรรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด
หลักสูตร “พื้นฐานยุวกาชาด” ณ สวนสุขภาพฮิมกว๊านพะเยา ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

Read More

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอดอกคำใต้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นางพรรณี ใหม่ประสิทธิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน จังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอดอกคำใต้ โดยมีนายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้ กล่าวรายงานถึงความสำคัญและความเป็นมา โดยมีทีมวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางให้ความรู้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมอำเภอดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read More