กศน.อำเภอดอกคำใต้.ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์. …

กศน.อำเภอดอกคำใต้.ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์. บำรุงสุข. สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน. จังหวัดพะเยา. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง. ตำบลคือเวียง. อ.ดอกคำใต้ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นประธานเปิดโครงการ

Read More

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 …

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 กศน.อำเภอดอกคำใต้ โดย นายถนอม โยวัง ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า “โคร
การทำความดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สวนรุกขชาติบ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

Read More

ทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

นายถนอม โยวัง ผอ.กศน.อ.ดอกคำใต้ หัวหน้าทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลดอนศรีชุม
จัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านนาหลิม หมู่ที่ 7

Read More

โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร “พื้นฐานยุวกาชาด”

ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.อำเภอดอกคำใต้จัดกิจกรรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด
หลักสูตร “พื้นฐานยุวกาชาด” ณ สวนสุขภาพฮิมกว๊านพะเยา ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

Read More

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอดอกคำใต้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นางพรรณี ใหม่ประสิทธิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน จังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอดอกคำใต้ โดยมีนายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้ กล่าวรายงานถึงความสำคัญและความเป็นมา โดยมีทีมวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางให้ความรู้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมอำเภอดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read More

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1/2561

วันที่ 25 มกราคม 2561 กศน.อำเภอดอกคำใต้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอกคำใต้

Read More

จุลสารประจำเดือนธันวาคม 2560

จุลสารประจำเดือนธันวาคม 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้ความพิเศษของฉบับนี้ในส่วนหัวและเรื่องเด่นประจำเดือนมีการผัง AR CODE สามารถใช้ app layar มา scan จะเห็นความพิเศษ
สามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ android

Read More