วันที่ 20 พฤศจิกายน …

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน.อำเภอดอกคำใต้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมอำเภอดอกคำใต้