โครงการอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน อำเภอดอกคำใต้ร่วมโครงการอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา