กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ …

กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วันที่ 25 เมษายน 2561กศน.ตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรม กศน.ตำบลหนองหล่มเคลื่อนที่ ณ วัดศรีล้อม หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา